Al + H2O + NaOH → NaAlO2 + H2 - Cân bằng phương trình Al + H2O + NaOH

Al + H2O + NaOH → NaAlO2 + H2 - Cân bằng phương trình Al + H2O + NaOH
Al + H2O + NaOH → NaAlO2 + H2 là phản ứng hóa học, được VnDoc biên soạn, phương trình này sẽ xuất hiện xuyên suốt trong quá trình học Hóa học của các bạn. Đặc biệt Hóa học 12 bài Nhôm và hợp chất của nhôm