Al2O3 + NaOH → NaAlO2 + H2O - Cân bằng phương trình Al2O3 + NaOH

Al2O3 + NaOH → NaAlO2 + H2O - Cân bằng phương trình Al2O3 + NaOH
Al2O3 + NaOH → NaAlO2 + H2O là phản ứng hóa học khi cho Al2O3 tác dụng với NaOH, được VnDoc biên soạn. Đây cũng chính là tính chất hóa học của nhôm oxit, có thể tác dụng với cả axit và bazo. Nội dung chi tiết cụ thể sẽ nằm ở Hoá học 12 Bài 27: Nhôm và hợp chất của nhôm. Mời các bạn tham khảo tài liệu