Bài 10: Ăn nhiều rau và quả chín. Sử dụng thực phẩm sạch và an toàn