Bài tập thu phát sóng điện từ - Tài liệu luyện thi THPT Quốc gia môn Vật lý

Bài tập thu phát sóng điện từ - Tài liệu luyện thi THPT Quốc gia môn Vật lý
Bài tập thu phát sóng điện từ là tài liệu tham khảo hay, giúp các bạn học sinh củng cố kiến thức về điện từ trường, sóng điện từ, các giả thuyết của Mắcxoen, từ đó vận dụng lý thuyết để giải các dạng bài tập về thu phát sóng điện từ: xác định các đại lượng đặc trưng, ghép tụ điện phù hợp để bắt được bước sóng xác định. Chúc các bạn học tốt.