Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 12: Công dân bình đẳng trước pháp luật - Trắc nghiệm GDCD lớp 12 có đáp án

Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 12: Công dân bình đẳng trước pháp luật - Trắc nghiệm GDCD lớp 12 có đáp án
Trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017, môn Giáo dục công dân là một cấu phần trong tổ hợp môn thi Khoa học xã hội. Đây cũng là lần đầu tiên môn học này được đưa vào thi dưới hình thức trắc nghiệm khách quan. Nhằm giúp các em học sinh có định hướng ôn tập kiến thức, VnDoc.com xin giới thiệu Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 12: Công dân bình đẳng trước pháp luật, có đáp án đi kèm. Chúc các em học tốt.