Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 12: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước - Câu hỏi trắc nghiệm GDCD lớp 12 bài 9 có đáp án

Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 12: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước - Câu hỏi trắc nghiệm GDCD lớp 12 bài 9 có đáp án
Trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017, môn Giáo dục công dân là một cấu phần trong tổ hợp môn thi Khoa học xã hội. Đây cũng là lần đầu tiên môn học này được đưa vào thi dưới hình thức trắc nghiệm khách quan. Nhằm giúp các em học sinh có định hướng ôn tập kiến thức, VnDoc.com xin giới thiệu Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 12: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước, có đáp án đi kèm. Mời các em cùng tham khảo.