Bài tập về từ đồng âm, đồng nghĩa, trái nghĩa, nhiều nghĩa - Cách phân biệt từ đồng âm, đồng nghĩa, trái nghĩa, nhiều nghĩa

Bài tập về từ đồng âm, đồng nghĩa, trái nghĩa, nhiều nghĩa - Cách phân biệt từ đồng âm, đồng nghĩa, trái nghĩa, nhiều nghĩa
Bài tập về từ đồng âm, đồng nghĩa, trái nghĩa, nhiều nghĩa bao gồm các ví dụ minh họa và bài tập kèm theo giúp các em học sinh phân biệt được các loại từ này, củng cố kiến thức cho các dạng bài tập luyện từ và câu lớp 5. Sau đây mời các em cùng tham khảo.