Đáp án chính thức đề thi THPT Quốc gia 2019 môn Giáo dục công dân - Đáp án đề thi THPTQG môn GDCD 2019 Tất cả các mã đề

Đáp án chính thức đề thi THPT Quốc gia 2019 môn Giáo dục công dân - Đáp án đề thi THPTQG môn GDCD 2019 Tất cả các mã đề
Ngày 01/7/2019, bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố đáp án 24 mã đề thi trắc nghiệm bài thi THPT Quốc Gia môn GDCD năm 2019. Mời các em tham khảo, so sánh đối chiếu với bài làm chính xác!