Đáp án đề minh họa 2020 môn Hóa học lần 2 - Đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa học

Đáp án đề minh họa 2020 môn Hóa học lần 2 - Đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Hóa học
Đáp án đề minh họa 2020 môn Hóa học lần 2 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngày 7/5. Đề thi được biên soạn theo chương trình giảm tải mới nhất.