Đáp án đề minh họa 2020 môn Sinh học lần 2 - Đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sinh học

Đáp án đề minh họa 2020 môn Sinh học lần 2 - Đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT năm 2020 môn Sinh học
Đáp án đề minh họa 2020 môn Sinh học lần 2 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngày 7/5. Đề thi được biên soạn theo chương trình giảm tải mới nhất mà Bộ đã ban hành trước đó vào đầu tháng 4. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.