Đề dự tuyển đầu vào môn năng lực ngôn ngữ lớp 2 trường Vinschool - Bài dự tuyển đầu vào lớp 2 môn năng lực ngôn ngữ

Đề dự tuyển đầu vào môn năng lực ngôn ngữ lớp 2 trường Vinschool - Bài dự tuyển đầu vào lớp 2 môn năng lực ngôn ngữ
Bài thi đầu vào môn năng lực ngôn ngữ trường Vinschool hướng dẫn chi tiết giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, khả năng nhận biết học tốt môn năng lực ngôn ngữ của học sinh. Đề thi này làm trong thời gian 30 phút. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết.