Đề dự tuyển năng lực đầu vào Toán 2 trường Vinschool - Đề dự tuyển đầu vào lớp 2 môn Toán

Đề dự tuyển năng lực đầu vào Toán 2 trường Vinschool - Đề dự tuyển đầu vào lớp 2 môn Toán
Đề dự tuyển năng lực đầu vào Toán 2 trường Vinschool hướng dẫn chi tiết giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, giúp định vị khả năng tư duy logic, khả năng nhận biết của học sinh. Đề thi này làm trong thời gian 30 phút. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết.