Đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử 12 năm 2018 - 2019 trường THPT Định Hóa - Thái Nguyên - Đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử 12

Đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử 12 năm 2018 - 2019 trường THPT Định Hóa - Thái Nguyên - Đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử 12
Mời các bạn học sinh tham khảo tài liệu Đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử 12 năm 2018 - 2019 trường THPT Định Hóa - Thái Nguyên. Tài liệu gồm 35 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.