Đề KSCL đầu năm môn Lịch sử lớp 12 năm học 2019-2020 trường THPT Liễn Sơn, Vĩnh Phúc - Đề kiểm tra đầu năm môn Lịch sử 12 có đáp án

Đề KSCL đầu năm môn Lịch sử lớp 12 năm học 2019-2020 trường THPT Liễn Sơn, Vĩnh Phúc - Đề kiểm tra đầu năm môn Lịch sử 12 có đáp án
Đề KSCL đầu năm môn Lịch sử lớp 12 năm học 2019-2020 trường THPT Liễn Sơn, Vĩnh Phúc có kèm theo đáp án gồm 40 câu trắc nghiệm, giúp các em ôn tập và nắm vững kiến thức.