Đề KSCL giữa học kì 2 lớp 12 môn GDCD năm 2017 - 2018 trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc - Đề thi giữa học kì 2 GDCD 12 có đáp án

Đề KSCL giữa học kì 2 lớp 12 môn GDCD năm 2017 - 2018 trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc - Đề thi giữa học kì 2 GDCD 12 có đáp án
VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề KSCL giữa học kì 2 lớp 12 môn GDCD năm 2017 - 2018 trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.