Đề minh họa tiếng Anh năm 2020 - Hướng dẫn giải Đề thi minh họa môn Anh THPT Quốc Gia 2020

Đề minh họa tiếng Anh năm 2020 - Hướng dẫn giải Đề thi minh họa môn Anh THPT Quốc Gia 2020
Ngày 7/5/2020, bộ Giáo dục & Đạo tạo tiếp tục công bố đề thi minh họa môn tiếng Anh lần 2 theo chương trình giảm tải. Tham khảo đề thi & đáp án đề minh họa lần 2 môn tiếng Anh tại: