Đề minh họa tiếng Đức năm 2020 - Đề minh họa THPT Quốc Gia 2020 môn tiếng Đức

Đề minh họa tiếng Đức năm 2020 - Đề minh họa THPT Quốc Gia 2020 môn tiếng Đức
Chiều 03/04/2020, Bộ Giáo dục & Đào tạo công bố Đề minh họa 2020 môn tiếng Đức có đáp án. Đề minh họa tiếng Đức THPT Quốc Gia có đáp án gồm 50 câu trắc nghiệm tiếng Đức 12 mới khác nhau với nhiều dạng bài tập tiếng Đức thường gặp khác nhau giúp các em học sinh lớp 12 nắm chắc cấu trúc đề thi hiệu quả.