Đề minh họa tiếng Pháp năm 2020 - Đề minh họa THPT Quốc Gia 2020 môn tiếng Pháp

Đề minh họa tiếng Pháp năm 2020 - Đề minh họa THPT Quốc Gia 2020 môn tiếng Pháp
Chiều 03/04/2020, Bộ Giáo dục & Đào tạo công bố Đề minh họa 2020 môn tiếng Pháp có đáp án. Đề minh họa tiếng Pháp THPT Quốc Gia có đáp án gồm 50 câu trắc nghiệm tiếng Pháp 12 mới khác nhau với nhiều dạng bài tập tiếng Pháp thường gặp khác nhau giúp các em học sinh lớp 12 nắm chắc cấu trúc đề thi hiệu quả.