Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 môn Giáo dục công dân trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh năm 2015 - 2016 - Đề thi học sinh giỏi cấp trường môn GDCD lớp 12 có đáp án

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 môn Giáo dục công dân trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh năm 2015 - 2016 - Đề thi học sinh giỏi cấp trường môn GDCD lớp 12 có đáp án
Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 môn Giáo dục công dân trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh năm 2015 - 2016 là đề thi chọn học sinh giỏi cấp trường lớp 12. Đây là tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 12 môn Giáo dục công dân. Đề thi có đáp án kèm theo, hi vọng giúp các bạn ôn tập và củng cố kiến thức, đạt điểm cao trong các bài kiểm tra. Mời các bạn tham khảo.