Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Sinh học năm 2017 - 2018 trường THPT Yên Hòa - Hà Nội - Đề thi giữa học kì Sinh học 12

Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Sinh học năm 2017 - 2018 trường THPT Yên Hòa - Hà Nội - Đề thi giữa học kì Sinh học 12
VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Sinh học năm 2017 - 2018 trường THPT Yên Hòa - Hà Nội. Tài liệu gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút. Tài liệu sẽ giúp các bạn giải Sinh 12 một cách hiệu quả hơn.