Đề thi giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 12 trường THPT Thống Nhất A, Đồng Nai năm học 2016 - 2017 - Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 12 có đáp án

Đề thi giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 12 trường THPT Thống Nhất A, Đồng Nai năm học 2016 - 2017 - Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 12 có đáp án
Đề thi giữa học kì 1 môn Hóa học lớp 12 trường THPT Thống Nhất A, Đồng Nai năm học 2016 - 2017. Đề thi gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm với thời gian làm bài là 45 phút. Chúng tôi đã cập nhật đáp án để bạn đối chiếu kết quả sau khi làm bài. Mời các bạn tham khảo.