Đề thi giữa học kì 2 lớp 12 môn Hóa học năm 2018 - 2019 trường THPT Ngô Quyền - Hải Phòng - Đề kiểm tra Hóa học 12 giữa học kì 2 có đáp án

Đề thi giữa học kì 2 lớp 12 môn Hóa học năm 2018 - 2019 trường THPT Ngô Quyền - Hải Phòng - Đề kiểm tra Hóa học 12 giữa học kì 2 có đáp án
Mời bạn đọc tham khảo Đề thi giữa học kì 2 lớp 12 môn Hóa học năm 2018 - 2019 trường THPT Ngô Quyền - Hải Phòng. Tài liệu gồm 24 câu hỏi trắc nghiệm, 2 câu hỏi tự luận, thời gian làm bài 45 phút, có đáp án. Mời các bạn tham khảo.