Đề thi giữa học kì 2 lớp 12 môn Sinh học năm 2018 - 2019 trường THPT Ngô Quyền - Hải Phòng - Đề kiểm tra Sinh học 12 giữa học kì 2 có đáp án

Đề thi giữa học kì 2 lớp 12 môn Sinh học năm 2018 - 2019 trường THPT Ngô Quyền - Hải Phòng - Đề kiểm tra Sinh học 12 giữa học kì 2 có đáp án
VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi giữa học kì 2 lớp 12 môn Sinh học năm 2018 - 2019 trường THPT Ngô Quyền - Hải Phòng. Tài liệu gồm 32 câu hỏi trắc nghiệm, 2 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 45 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.