Đề thi giữa học kì 2 môn Địa lý lớp 12 trường THPT Nguyễn Trung Trực, An Giang năm học 2016 - 2017 - Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Địa lý lớp 12 có đáp án

Đề thi giữa học kì 2 môn Địa lý lớp 12 trường THPT Nguyễn Trung Trực, An Giang năm học 2016 - 2017 - Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Địa lý lớp 12 có đáp án
Đề thi giữa học kì 2 môn Địa lý lớp 12 trường THPT Nguyễn Trung Trực, An Giang năm học 2016 - 2017. Đề thi gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm với thời gian làm bài là 45 phút. Phần đáp án đã được thư viện đề thi VnDoc cập nhật đầy đủ và chính xác để các bạn có thể đối chiếu kết quả bài làm ngay sau khi làm xong.