Đề thi giữa học kì 2 môn Ngữ văn lớp 12 trường THPT Nguyễn Du, Đăk Nông năm học 2016 - 2017 - Đề kiểm tra giữa học kỳ II môn Văn lớp 12 có đáp án

Đề thi giữa học kì 2 môn Ngữ văn lớp 12 trường THPT Nguyễn Du, Đăk Nông năm học 2016 - 2017 - Đề kiểm tra giữa học kỳ II môn Văn lớp 12 có đáp án
Đề thi giữa học kì 2 môn Ngữ văn lớp 12 trường THPT Nguyễn Du, Đăk Nông năm học 2016 – 2017. Đề thi gồm có 2 phần: Đọc hiểu chiếm 30% số điểm với 3 câu hỏi và làm văn chiếm 70% số điểm. Ở câu hỏi làm văn đề thi yêu cầu thí sinh phân tích diễn biến tâm trạng của nhân vật Mị trong đêm cởi trói cho A Phủ.