Đề thi học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 12 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội - Đề kiểm tra học kì I lớp 12 môn GDCD có đáp án

Đề thi học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 12 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội - Đề kiểm tra học kì I lớp 12 môn GDCD có đáp án
Đề thi học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 12 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội là đề kiểm tra học kì I môn GDCD lớp 12 có đáp án. Đề thi học kì 1 lớp 12 này dành cho các bạn học sinh tham khảo chuẩn bị cho kì thi cuối học kì 1, cũng như kì thi THPT Quốc gia bài thi tổ hợp Khoa học xã hội. Mời các bạn tải tài liệu về tham khảo.