Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 12 trung tâm GDNN - GDTX Quảng Điền, Thừa Thiên Huế năm học 2015 - 2016 - Đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa học lớp 12 có đáp án

Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 12 trung tâm GDNN - GDTX Quảng Điền, Thừa Thiên Huế năm học 2015 - 2016 - Đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa học lớp 12 có đáp án
Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 12 trung tâm GDNN - GDTX Quảng Điền, Thừa Thiên Huế năm học 2015 - 2016. Đề gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm với thời gian làm bài là 45 phút. Nội dung đề thi bám sát kiến thức SGK hóa học lớp 12 học kì 1. Mời các bạn tham khảo.