Đề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 12 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2016 - 2017 - Đề kiểm tra học kì 1 môn Ngữ văn lớp 12

Đề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 12 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2016 - 2017 - Đề kiểm tra học kì 1 môn Ngữ văn lớp 12
Đề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 12 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2016 - 2017 là đề kiểm tra học kì I lớp 12 mới nhất được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi có cấu trúc 4 câu đọc hiểu và 2 câu làm văn, thời gian làm bài 120 phút. Các em cùng thử sức nhé.