Đề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 12 trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, Khánh Hòa năm học 2015 - 2016 - Đề kiểm tra học kì 1 môn Ngữ văn lớp 12 có đáp án

Đề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 12 trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, Khánh Hòa năm học 2015 - 2016 - Đề kiểm tra học kì 1 môn Ngữ văn lớp 12 có đáp án
Đề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 12 trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, Khánh Hòa năm học 2015 - 2016. Đề thi gồm 2 phần đọc hiểu và làm văn với thời gian thực hiện bài thi là 150 phút. Ở câu hỏi nghị luận xã hội đề thi yêu cầu thí sinh nghị luận về khát vọng hòa bình của con người trong bối cảnh hiện nay.