Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 12 trường THPT Đông Du, TP.HCM năm học 2015 - 2016 - Đề kiểm tra học kỳ I môn Vật lý lớp 12 có đáp án

Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 12 trường THPT Đông Du, TP.HCM năm học 2015 - 2016 - Đề kiểm tra học kỳ I môn Vật lý lớp 12 có đáp án
Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 12 trường THPT Đông Du, TP.HCM năm học 2015 - 2016. Đề thi gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm với nội dung kiến thức nằm trong chương trình Vật lý lớp 12 học kì 1. Đã có đáp án chính xác để bạn đối chiếu kết quả sau khi làm. Mời các bạn tham khảo.