Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 12 trường THPT Ngọc Tảo, Hà Nội năm học 2015 - 2016 - Đề kiểm tra học kỳ I môn Vật lý lớp 12 có đáp án

Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 12 trường THPT Ngọc Tảo, Hà Nội năm học 2015 - 2016 - Đề kiểm tra học kỳ I môn Vật lý lớp 12 có đáp án
Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 12 trường THPT Ngọc Tảo, Hà Nội năm học 2015 - 2016. Đề thi gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm với thời gian làm bài là 45 phút. Phần đáp án đã được chúng tôi cập nhật đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho bạn sau khi làm xong bài có thể đối chiếu kết quả ngay. Mời các bạn tham khảo.