Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 11 trường THPT Thuận Thành số 3, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017 - Đề kiểm tra học kỳ II môn Địa lớp 11 có đáp án

Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 11 trường THPT Thuận Thành số 3, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017 - Đề kiểm tra học kỳ II môn Địa lớp 11 có đáp án
Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 11 trường THPT Thuận Thành số 3, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017. Đề thi bám sát theo chương trình SGK Địa lý lớp 11 học kì 2. Ở câu hỏi vẽ biểu đồ đề thi yêu cầu thí sinh vẽ biểu đồ đường thể hiện giá trị xuất, nhập khẩu của Nhật Bản giai đoạn 1990 - 2004.