Đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 12 năm học 2017 - 2018 Sở GD&ĐT Đồng Nai - Đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 12 có đáp án

Đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 12 năm học 2017 - 2018 Sở GD&ĐT Đồng Nai - Đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 12 có đáp án
Để giúp các bạn học sinh học tập hiệu quả hơn môn GDCD, VnDoc mời các bạn tham khảo Đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 12 năm học 2017 - 2018 Sở GD&ĐT Đồng Nai, với 40 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong khoảng thời gian 50 phút, đề thi có đáp án.