Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 12 năm học 2017 - 2018 trường THPT Tiến Thịnh - Hà Nội - Đề thi học kì 2 Sinh học 12

Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 12 năm học 2017 - 2018 trường THPT Tiến Thịnh - Hà Nội - Đề thi học kì 2 Sinh học 12
VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 12 năm học 2017 - 2018 trường THPT Tiến Thịnh - Hà Nội, tài liệu gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút. Mời thầy cô và các bạn học sinh cùng tham khảo.