Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 năm 2017 - 2018 trường THPT Nguyễn Du - TP. HCM - Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 có đáp án

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 năm 2017 - 2018 trường THPT Nguyễn Du - TP. HCM - Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 có đáp án
Tài liệu Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 năm 2017 - 2018 trường THPT Nguyễn Du - TP. HCM đã được VnDoc cập nhật với 30 câu hỏi trắc nghiệm và 4 bài toán tự luận, hình thức kiểm tra bằng trắc nghiệm kết hợp với tự luận giúp giáo viên có thể đưa nhiều nội dung kiến thức vào đề thi, đánh giá được tốc độ tư duy của học sinh và khả năng trình bày bài giải, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.