Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 môn Toán năm học 2013 - 2014 trường Tiểu học Phú Bình - Đề kiểm tra đầu năm lớp 2 môn Toán có đáp án

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 môn Toán năm học 2013 - 2014 trường Tiểu học Phú Bình - Đề kiểm tra đầu năm lớp 2 môn Toán có đáp án
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 môn Toán năm học 2013 - 2014 trường Tiểu học Phú Bình là đề kiểm tra đầu năm lớp 2, nhằm đánh giá chất lượng học sinh sau dịp hè. Hi vọng đề thi này sẽ giúp các thầy cô có cơ sở để ra đề kiểm tra, giúp các em học sinh ôn tập và hệ thống lại kiến thức môn Toán hiệu quả. Mời thầy cô và các bạn tham khảo.