Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 năm học 2015 - 2016 trường Tiểu học Đoan Hùng, Phú Thọ - Đề kiểm tra đầu năm lớp 2 môn Toán, Tiếng Việt

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 năm học 2015 - 2016 trường Tiểu học Đoan Hùng, Phú Thọ - Đề kiểm tra đầu năm lớp 2 môn Toán, Tiếng Việt
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 2 năm học 2015 - 2016 trường Tiểu học Đoan Hùng, Phú Thọ bao gồm đề kiểm tra đầu năm môn Toán và đề kiểm tra đầu năm môn Tiếng Việt lớp 2. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức dau dịp nghỉ hè lớp 1, chuẩn bị tốt nhất cho năm học mới. Mời các bạn tham khảo.