Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12 Sở GD&ĐT Gia Lai năm học 2018 - 2019 - Đề kiểm tra đầu năm lớp 12 môn Toán

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12 Sở GD&ĐT Gia Lai năm học 2018 - 2019 - Đề kiểm tra đầu năm lớp 12 môn Toán
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12 Sở GD&ĐT Gia Lai năm học 2018 - 2019 là đề khảo sát đầu năm lớp 12 nhằm đánh giá chất lượng học sinh mới từ lớp 11 lên lớp 12. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo.