Đề thi KSCL đội tuyển HSG Tin học 12 năm 2018 - 2019 trường Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc - Đề thi HSG Tin học 12 có đáp án

Đề thi KSCL đội tuyển HSG Tin học 12 năm 2018 - 2019 trường Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc - Đề thi HSG Tin học 12 có đáp án
VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi KSCL đội tuyển HSG Tin học 12 năm 2018 - 2019 trường Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc. Nội dung tài liệu gồm 3 bài tập, thời gian làm bài 180 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.