Độ dài đoạn thẳng - Thực hành đo độ dài đoạn thẳng