Giải bài tập SGK Địa lý lớp 6 Bài 24: Biển và đại dương - Để học tốt Địa lý lớp 6 Bài 24

Giải bài tập SGK Địa lý lớp 6 Bài 24: Biển và đại dương - Để học tốt Địa lý lớp 6 Bài 24
Sau bài Địa lý lớp 6 Bài 24: Biển và đại dương, học sinh cần biết được độ muối của nước biển và đại dương; nguyên nhân làm cho độ muối của các biển và đại dương không giống nhau; trình bày được ba hình thức vận động của nước biển và đại dương, nguyên nhân; nhận biết hiện tượng sóng biển và thủy triều qua tranh ảnh; sử dụng bản đồ "Các dòng biển trong đại dương thế giới" để kể tên một số dòng biển lớn.