Giải bài tập SGK Khoa học 4 bài 43: Âm thanh trong cuộc sống - Giải bài tập môn Khoa học lớp 4 tập 2

Giải bài tập SGK Khoa học 4 bài 43: Âm thanh trong cuộc sống - Giải bài tập môn Khoa học lớp 4 tập 2
Giải bài tập SGK Khoa học 4 bài 43: Âm thanh trong cuộc sống có lời giải đầy đủ các phần SGK Khoa học 4 tập 2 trang 86, 87 cho các em học sinh tham khảo nắm được âm thanh cần thiết cho cuộc sống như thế nào, lợi ích của việc ghi lại âm thanh. Mời các em cùng tham khảo.