Giải bài tập SGK Khoa học 4 bài 52: Vật dẫn nhiệt và vật cách nhiệt - Giải bài tập môn Khoa học lớp 4 tập 2

Giải bài tập SGK Khoa học 4 bài 52: Vật dẫn nhiệt và vật cách nhiệt - Giải bài tập môn Khoa học lớp 4 tập 2
Giải bài tập SGK Khoa học 4 bài 52: Vật dẫn nhiệt và vật cách nhiệt có lời giải đầy đủ các phần SGK Khoa học 4 tập 2 trang104, 105 giúp các em học sinh hiểu được sử dụng các chất dẫn nhiệt, cách nhiệt và biết cách sử dụng chúng trong những trường hợp liên quan đến đời sống.