Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Unit 12 SPORTS AND PASTIMES - Để học tốt Tiếng Anh lớp 6 Unit 12 Thể thao và Giải trí

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Unit 12 SPORTS AND PASTIMES - Để học tốt Tiếng Anh lớp 6 Unit 12 Thể thao và Giải trí
Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Unit 12 SPORTS AND PASTIMES sẽ giúp các em học sinh biết các từ vựng về hoạt động thể thao, cấu trúc câu hỏi "How often..." và cách sử dụng trạng từ tần số: one, twice... Từ đó, các em có thể nói về các môn thể thao yêu thích, những trò chơi và công việc thường làm trong những thời gian rảnh. Quý thầy cô giáo hướng dẫn học sinh sử dụng thì hiện tại đơn để hỏi và trả lời về các môn thể thao và các hoạt động thường ngày.