Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Unit 14 MAKING PLANS - Để học tốt Tiếng Anh lớp 6 Bài 14: Lập kế hoạch

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Unit 14 MAKING PLANS - Để học tốt Tiếng Anh lớp 6 Bài 14: Lập kế hoạch
Để học tốt Tiếng Anh lớp 6 Bài 14: Lập kế hoạch giúp các em học sinh nắm được thì tương lai và thì tương lai gần; biết sử dụng cấu trúc "be going to" để nói về kế hoạch tương lai. Các em còn được hướng dẫn cách lập kế hoạch cho một kì nghỉ với gia đình hoặc bạn bè, tìm hiểu về một số địa điểm du lịch có tiếng,... Thêm nữa là biết sắp xếp từ: first, then, next, after, finally trong câu.