Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Unit 16 MAN AND THE ENVIRONMENT - Để học tốt Tiếng Anh lớp 6 Bài 16: Con người và Môi trường

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Unit 16 MAN AND THE ENVIRONMENT - Để học tốt Tiếng Anh lớp 6 Bài 16: Con người và Môi trường
Để học tốt Tiếng Anh lớp 6 Bài 16: Con người và Môi trường giúp các em học sinh hiểu được một số từ vựng về chủ đề động vật, chăm sóc và bảo vệ môi trường sống; củng cố những kiến thức về nông nghiệp, biết thêm về môi trường và cách bảo vệ môi trường khỏi những tác hại do con người gây ra. Bài học này còn giúp các em làm quen với một số tính từ chỉ định lượng: A lot of, a little, a few, some...