Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 AT SCHOOL - Để học tốt Tiếng Anh lớp 6 Bài 2: Ở trường

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 AT SCHOOL - Để học tốt Tiếng Anh lớp 6 Bài 2: Ở trường
Để học tốt Tiếng Anh lớp 6 Bài 2: Ở trường - Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 AT SCHOOL cung cấp kiến thức giúp học sinh nắm được cách hỏi tên và địa chỉ của người nào đó; làm quen với các từ vựng liên quan đến trường học. Mời thầy cô và các em tham khảo.