Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 AT HOME - Để học tốt Tiếng Anh lớp 6 Bài 3: Ở nhà

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 AT HOME - Để học tốt Tiếng Anh lớp 6 Bài 3: Ở nhà
Để học tốt Tiếng Anh lớp 6 Bài 3: Ở nhà giúp học sinh dễ dàng hiểu đại từ sở hữu "my, your, her, his" và câu hỏi "Who's this/ that?" để nói về các thành viên trong gia đình; giúp các em biết thêm các từ vựng về nội thất, đồ dùng trong gia đình và cách phát âm danh từ số nhiều.