Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 7 Unit 14 FREETIME FUN - Để học tốt Tiếng Anh 7 Bài 14: Giải trí lúc nhàn rỗi

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 7 Unit 14 FREETIME FUN - Để học tốt Tiếng Anh 7 Bài 14: Giải trí lúc nhàn rỗi
Để học tốt Tiếng Anh 7 Bài 14: Giải trí lúc nhàn rỗi hướng dẫn các em học sinh nắm vững kiến thức về cách nói về các hoạt động thời trong thời gian rảnh rỗi. Đặc biệt, giải bài tập tiếng Anh 7 Unit 14 này còn giúp các em biết cách nói về các chương trình truyền hình và biết sự phát triển của truyền hình tại Việt Nam; có thể nói chuyện về chương trình truyền hình yêu thích bằng cách sử dụng cấu trúc “What would you like to watch? I’d like to watch...”, học về cấu trúc "Like and prefer + to - infinitive/ gerund.