Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 7 Unit 15 GOING OUT - Để học tốt Tiếng Anh 7 Bài 15: Đi chơi

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 7 Unit 15 GOING OUT - Để học tốt Tiếng Anh 7 Bài 15: Đi chơi
Để học tốt Tiếng Anh 7 Bài 15: Đi chơi hướng dẫn các em học sinh dễ dàng nắm bắt được kiến thức của chủ đề Going out như: lối sống ở thành phố và vùng nông thôn, học các từ về các thành phố và vùng nông thôn, hoạt động trong thời gian rảnh rỗi, nói chuyện về các trò chơi video và biết tác hại của nó. Bên cạnh đó học cấu trúc "Don't + V.inf", thực hành cách sử dụng thì hiện tại đơn và quá khứ đơn.